top of page

הכנסו לפגישה אישית עם נשות ואנשי חינוך
מנהלות ומנהלים, רכזות פדגוגיות, מורות, מורים, תלמידים ותלמידות

Lectures

הכירו את המנהלות והמנהלים

איציק בית חשמונאי

ליאור אתגרי העתיד חריש

ענת מקיף עומר

ארז ליד האוניברסיטה

שינוי מתחיל במשוב

אני מאמין שמפגש הוא המפתח

אני מאמינה שלדבר עם מבוגר

אני מאמין שקשר משמעותי

bottom of page